Autobiographical Memory Interview - Otobiyografik Bellek Görüşmesi

otobiyografik belleği 18 yaş üstü bireylerde yarı-yapılandırılmış görüşme bağlamında ölçer. Sağlıklı kişilerde otobiyografik ve kişisel anlamsal belleği değerlendirmede; amnezi hastalarında otobiyografik bellek açısından geriye dönük bellek kaybını incelemede kullanılır. Güncel sürüm iki bölümden oluşur. 1. Otobiyografik Olaylar: Gelişim dönemlerine özgü olaylarla ilgilidir. Sorgulama çocukluk (okula gitmeden önce, ilköğretim, ortaöğretim; alınabilecek en yüksek puan: 9), erken yetişkinlik (ilk işi ya da eğitim gördüğü yükseköğretim kurumu, 20’li yaşlarda kendisinin ya da başkasının düğünü; alınabilecek en yüksek puan: 9) ve yakın geçmiş (son yılda bir akraba ya da ziyaretçiyi görme, bellek görüşmesinin yapıldığı kurumdaki bir olay, son yılda yapılan bir seyahat; alınabilecek en yüksek puan: 9) için ayrı ayrı yapılır. 2. Kişisel Anlamsal Bilgi: Bellek bölümünde kişi ile ilgili ardalan bilgisi (ebeveyn/vasi, erkek ve kız kardeşler, kendisi hakkında; alınabilecek en yüksek puan: 23), çocukluk (okula gitmeden önce, ilk gidilen okul, ortaöğretim; alınabilecek en yüksek puan: 21), erken yetişkinlik (ilk işi ya da eğitim gördüğü yükseköğretim kurumu, 20’li yaşlarda iken kendisinin ya da başkasının düğünü, kendisinin/yakın akrabanın/arkadaşların çocukları; alınabilecek en yüksek puan: 21), yakın dönem (hastane ya da bir başka kurum, yeni yıl ve ziyaretler, bayram ya da seyahatler; alınabilecek en yüksek puan: 21) bilgileri sorgulanır. Görev, belirtilen dönemlerdeki olaylar ve kişisel deneyimleri, kişinin kendisiyle ilgili anlamsal içerikli bilgileri hatırlamaktır. Puanlaması 0-3 olarak derecelendirilen otobiyografik bellek düzeyi üzerinden yapılır. Puanın yükseklik derecesi otobiyografik belleğin yükseklik derecesini gösterir. TEST KULLANICI ÖZELLİK DÜZEYİ: C (APA Sistemi). [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: Michael D. Kopelman, Barbara A. Wilson ve Alan D. Baddeley (Sürümler/kritik yayınlar: 1989, 1990)] karşılaştırınız: Görsel İşitsel Sayı Dizileri Testi B Formu, Halstead Kategori Testi, Portland Sayı Tanıma Testi, Tanıma Belleği Testi

Abbreviation/Symbol: AMI
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)