Portland Digit Recognition Test - Portland Sayı Tanıma Testi

beş haneli sayılara ilişkin belleği dikkat dağıtıcı bozucu etki altında ölçer. Özellikle adli psikolojide; temaruz, yapay bozukluk ve Munchausen sendromunda kullanılır. Sunum, beş rakamdan oluşan sayı dizisinin uygulayıcı tarafından okunmasını içerir. Testteki dikkat dağıtıcı ara faaliyet görevi, sunumdan hemen sonra birerli geriye doğru saymadır. Esas görev, okunmuş olan diziyi iki seçenek arasında bulmaktır. Test, ara faaliyet süresi uzatılarak ve geriye sayma işlemi daha büyük bir sayıdan başlatılarak zorlaştırılır. Deneme 1-18 (kolay koşul)’de ara faaliyet süresi 5 saniye olup 20’den geriye sayılır. Deneme 19-36 (kolay koşul)’da ara faaliyet süresi 15 saniye olup 50’den geriye sayılır. Deneme 37-72 (zor koşul)’de ara faaliyet süresi 30 saniye olup 100’den geriye sayılır. Puanlaması doğru tepki sayısı (doğru hatırlanan dizi sayısı) olarak yapılır; bunların toplamından test için Toplam Puan hesaplanır. Kolay maddeler için kesme puanı 19, zor maddeler için 18, toplam puan için 29’dur. Kesme puanının altında kalan puanlar beyin hasarını düşündürür. [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: Laurence M. Binder (1993)] karşılaştırınız: Görsel İşitsel Sayı Dizileri Testi B Formu, Halstead Kategori Testi, Otobiyografik Bellek Görüşmesi, Tanıma Belleği Testi

Abbreviation/Symbol: PDRT
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)