Recognition Memory Test - Tanıma Belleği Testi

sözel ve sözel olmayan belleği 18-70 yaş aralığındaki bireylerde ölçen kısa test. Lezyonun hangi yandaki serebral hemisferde bulunduğunu belirlemede kullanılır. Elli maddeden oluşan testteki alt testler şunlardır: 1. Sözcük Tanıma, 2. Yüz Tanıma (tanıdık olmayan yüz fotoğrafları kullanılır). Testteki görev, hedef uyarıcı ve tek çeldiriciden oluşan soruda hedef uyarıcıyı tanımaktır. Puanlaması alt testler için doğru tepki sayısı olarak yapılır. TEST KULLANICI ÖZELLİK DÜZEYİ: C (APA sistemi). [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: Elizabeth Kerr Warrington (1984)] karşılaştırınız: Görsel İşitsel Sayı Dizileri Testi B Formu, Halstead Kategori Testi, Otobiyografik Bellek Görüşmesi, Portland Sayı Tanıma Testi

Abbreviation/Symbol: RMT
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)

3835