Beck Depression Inventory-II - Beck Depresyon Envanteri-II

depresyonda görülen duygusal, bilişsel ve güdüsel belirtileri 13-80 yaş aralığında ölçer. Depresyondaki belirti şiddetini sayısallaştırmada, ayrıca tarama çalışmalarında kullanılır. Bilgi sağlayıcı kişinin kendisidir; ölçümler öz-bildirimle alınır. Güncel sürüm depresyon belirtilerini sorgulayan 21 maddeden oluşur. Puanlaması 0-3 olarak derecelendirilen belirti şiddeti üzerinden yapılır (alınabilecek en yüksek puan: 63). Puanların 0-13 arasında olması “minimal/eser depresyon”, 14-19 aralığı “hafif depresyon”, 20-28 aralığı “orta derecede depresyon”, 29-63 aralığı ise “ağır depresyon” olarak değerlendirilir. TEST KULLANICI ÖZELLİK DÜZEYİ: B (APA sistemi). [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: Aaron Temkin Beck, Charlotte Hammerbeck-Ward, Marc Mendelson, M. John Mock ve J. Erbaugh (Sürümler/kritik yayınlar: 1961, 1979, 1987, 1996). Aracın Türk uyarlamasını 1961 sürümü için geliştiren/aktaran/psikometrik özelliklerini araştıran: Nesrin Hisli (1988, 1989); Buket Tegin (1980)] bakınız: Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeği karşılaştırınız: Beck Kaygı Envanteri, Beck Umutsuzluk Ölçeği, Çocuk Depresyon Envanteri-2, Geriatrik Depresyon Ölçeği

Abbreviation/Symbol: BDI-II
Kısaltma/Sembol: BDE-II
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)

3835