Geriatric Depression Scale - Geriatrik Depresyon Ölçeği

yaşlılarda depresyon düzeyini ölçer. Kısa uygulama süresi nedeniyle yaygın olarak kullanılır. Araç ek tanı ölçütü olarak kullanılamaz. Bilgi sağlayıcı kişinin kendisidir; ölçümler öz-bildirimle alınır. Güncel sürüm uzun (30 madde), kısa (15 madde) ve çok kısa (5 madde) formlardan oluşur. Bunlar arasında en sık kullanılanı 15 maddeli kısa formdur. Testteki görev, bireyin kendisini tanımlayan ifadeleri “Evet.”, kendisini tanımlamayan ifadeleri “Hayır.” olarak cevaplanmasıdır. Puanlaması evet sayısı olarak yapılır, puanların toplamından Toplam Depresyon Puanı hesaplanır. Puanların 0-9 arasında olması “normal”, 10-19 arasında olması “hafif depresyon”, 20-30 arasında olması ise “ağır depresyon olarak değerlendirilir. [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: Jerome A. Yesavage, Thomas L. Brink, Terence L. Rose, Owen Lum, Virginia Huang, Mizhael Adey ve Von Otto Leirer (1982). Aracın Türk uyarlamasını geliştiren/aktaran/psikometrik özelliklerini araştıran: Turan Ertan, Engin Eker ve Vedat Şar (1997); Ahmet Afşin Sağduyu (1997)] karşılaştırınız: Beck Depresyon Envanteri-II, Çocuk Depresyon Envanteri-2, Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeği

Abbreviation/Symbol: GDS
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)

3835