Hamilton Rating Scale for Depression - Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeği

yetişkinde depresyon belirtilerini ölçer. Tanılamada ek tanı ölçütü olarak; tedaviyi yönlendirmede ve izlemde kullanılır. Bilgi sağlayıcılar kişinin kendisi olabilir; ölçümler öz-bildirimle alınır. Diğer bilgi sağlayıcı testi uygulayan kişi olabilir (klinisyen, klinik psikolog, danışman ya da araştırmacı); ölçümler uygulayıcının gözlem ve değerlendirmelerine dayanır. Ölçek depresyon kategorileriyle ilgili 17 çoktan seçmeli maddeden oluşur. (Ölçeğin 7, 14, 21 maddeli formları da vardır.) Maddelerden sekizi beş dereceli, dokuzu iki dereceli ölçek tipini kullanır (alınabilecek en yüksek puan: farklı uygulamalarda 50-54). Toplam Puan’ın 0-7 arasında olması “normal ya da remisyon”, 20 ve üzerinde olması “en az orta şiddette depresyon” olarak değerlendirilir. [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: Max Hamilton (1960). Aracın Türk uyarlamasını geliştiren/aktaran/psikometrik özelliklerini araştıran: Asena Akdemir, Sibel Dönbak Örsel, İhsan Dağ, M. Hakan Türkçapar, Nalan İşcan ve Haluk Özbay (1996)] bakınız: Beck Depresyon Envanteri-II karşılaştırınız: Çocuk Depresyon Envanteri-2, Geriatrik Depresyon Ölçeği

Abbreviation/Symbol: HRSD, HAM-D
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)