Children’s Depression Inventory-2 - Çocuk Depresyon Envanteri-2

çocuk ve ergenlerde (7-17 yaş aralığı) distimi ve depresyonu ölçer. Depresyonu farklı belirtileriyle (örn., duygudurum bozukluğu, hedonik kapasite, öz-değerlendirme, kişilerarası ilişki) ele alan bir tarama aracıdır. Tıp doktorları, psikolog ve danışmanlar tarafından yaygın olarak kullanılır. Bilgi sağlayıcı kişinin kendisidir; ölçümler öz-bildirimle alınır. Envanterin güncel sürümündeki temel (core) alt ölçekler şunlardır: 1. Duygusal Sorunlar, 2. İşlevsel Sorunlar. Şu alanlar da ayrıştırılır: Olumsuz Duygudurum/Fiziksel Belirtiler, Olumsuz Öz-Değer, Yetersizlik, Kişilerarası Sorunlar, Yaşamdan Zevk Alamama (anhedoni). Ölçek 27 maddeden oluşur, kısa formunda 10 madde vardır. Puanlaması 0-2 olarak derecelendirilen belirti (bozukluk) şiddeti üzerinden yapılır (alınabilecek en yüksek puan: 54). Toplam Puan’ın yükseklik derecesi, depresyon düzeyi ya da şiddetinin yüksekliğini gösterir. TEST KULLANICI ÖZELLİK DÜZEYİ: B (APA sistemi). [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: Maria Kovacs (Sürümler/kritik yayınlar: 1983, 1992, 2010). Aracın Türk uyarlamasını geliştiren/aktaran/psikometrik özelliklerini araştıran: Belma Öy (1991)] karşılaştırınız: Beck Depresyon Envanteri-II, Geriatrik Depresyon Ölçeği, Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeği

Abbreviation/Symbol: CDI 2
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)