Beck Anxiety Inventory - Beck Kaygı Envanteri

kaygı belirtilerinin şiddetini 17-80 yaş aralığında ölçer. Kaygıyı depresyondan bağımsız şekilde ölçecek şekilde tasarlanmıştır. Bilgi sağlayıcı kişinin kendisidir; ölçümler öz-bildirimle alınır. Güncel sürüm 21 maddeden oluşur. Puanlaması 0-3 olarak derecelendirilen belirti şiddeti üzerinden yapılır (alınabilecek en yüksek puan: 63). Puanların 0-7 arasında olması “eser (minimal) kaygı”, 8-15 arasında olması “hafif kaygı”, 16-25 arasında olması “orta derecede kaygı”, 30 puan ve üzerinde olması “ağır kaygı” olarak değerlendirilir. TEST KULLANICI ÖZELLİK DÜZEYİ: B (APA sistemi). [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: Aaron Temkin Beck, Norman Epstein, Gregory K. Brown ve Robert A. Steer (Sürümler/kritik yayınlar: 1988, 1993). Aracın Türk uyarlamasını geliştiren/aktaran/psikometrik özelliklerini araştıran: Mustafa Ulusoy, Nesrin Hisli Şahin ve Hüsnü Erkmen (1998)] karşılaştırınız: Beck Depresyon Envanteri-II, Beck Umutsuzluk Ölçeği, Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeği

Abbreviation/Symbol: BAI
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)