Beck Hopelessness Scale - Beck Umutsuzluk Ölçeği

genç ve yetişkinlerin (17-80 yaş aralığı) geleceğe yönelik karamsarlık düzeyini ve olumsuz beklentilerini ölçer. Umutsuzluğu ölçmede kullanılan araçların başında gelir. Bilgi sağlayıcı kişinin kendisidir; ölçümler öz-bildirimle alınır. Güncel sürüm 3 boyut (duygular, güdü kaybı ve gelecekle ilgili beklentiler) ve 20 maddeden oluşur. Ölçekteki görev, bireyin kendisini tanımlayan ifadelerde “doğru” şıkkını, kendisini tanımlamayanlarda “yanlış” şıkkını işaretlemesidir. Puanlamada, cevap anahtarı ile uyumlu cevaplara 1 puan, uyumsuz cevaplara 0 puan verilir (alınabilecek en yüksek puan: 20). Dokuz madde (1, 3, 5, 6, 8, 10, 13, 15, 19) ters olarak puanlanır. Ham puanlar standart puanlara dönüştürülür. Toplam Puan’ın yüksekliği, umutsuzluk düzeyinin yükseklik derecesini gösterir. TEST KULLANICI ÖZELLİK DÜZEYİ: B (APA sistemi). [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: Aaron Temkin Beck, Arlene Weissman, David Lester ve Larry Trexler (Sürümler/kritik yayınlar: 1988, 1993). Aracın Türk uyarlamasını geliştiren/aktaran/psikometrik özelliklerini araştıran: Gülten Seber, Nesrin Dilbaz, Cem Kaptanoğlu ve Durmuş Tekin (1993)]

Abbreviation/Symbol: BHS
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)

3835