Wide Range Assessment of Memory and Learning-2 - Geniş Kapsamlı Bellek ve Öğrenme Değerlendirmesi-2

öğrenme ve belleğin türlerini 5-90 yaş aralığında sözel ve görsel modalitelerde ölçer. Esnek batarya tipindedir; uygulanacak testler amaca bağlı olarak ya da hastanın durumuna göre seçilir. Bellek bozukluklarının kapsamlı incelemesinde kullanılır. Güncel sürüm; temel (core) alt testlerden (6 adet), ayrıca, gecikmeli hatırlama alt testleri (7 adet), tanıyarak hatırlama alt testleri (4 adet) ve işleyen bellek alt testlerinden (2 adet) oluşur. Bu alt testlerden bazılarının kullanımı isteğe bağlıdır (opsiyonel). Temel alt testler, şunlardır: 1. Hikaye Belleği, 2. Sözel Öğrenme, 3. Örüntü Belleği, 4. Resim Belleği, 5. Sayı-Harf Dizileri, 6. Görsel Bellek Uzamı (finger windows). Bir kısmının kullanımı isteğe bağlı olan diğer alt testler arasında gecikmeli hatırlamayı (örn., Hikaye Belleği, Sözel Öğrenme, Ses Sembolü), tanıma türü hatırlamayı (örn., Hikaye Belleği, Sözel Öğrenme, Örüntü Belleği, Resim Belleği) ve işleyen belleği (örn., Sözel İşleyen Bellek, Sembolik İşleyen Bellek, Ses Sembolü, Cümle Belleği) ölçenler bulunmaktadır. Puanlaması, alt testler için doğru tepki sayısı olarak yapılır. Ham puanlar standart puana dönüştürülür ya da yüzde olarak ifade edilir. Temel alt testlerin tümünden Genel Bellek Gösterge Puanı; temel puanların çeşitli birleşimlerinden Sözel Bellek Gösterge Puanı (Hikaye Belleği, Sözel Öğrenme), Görsel Bellek Gösterge Puanı (Örüntü Belleği, Resim Belleği), Dikkat ve Konsantrasyon Gösterge Puanı (Sayı Harf Dizileri, Görsel Bellek Uzamı) hesaplanır. Bir kısmı isteğe bağlı alt testlerin çeşitli birleşimlerinden İşleyen Bellek, Okuma, Gecikmeli Hatırlama ve Tanıyarak Hatırlama için gösterge puanları hesaplanır. Puanlar her iki hemisferde mezial temporal lob, hippokampus ve prefrontal korteksin işlevselliğini temsil eder. TEST KULLANICI ÖZELLİK DÜZEYİ: C (APA sistemi). [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: David Sheslow ve Wayne Adams (Sürümler/kritik yayınlar: 1990, 2003)] bakınız: Bellek ve Öğrenme Testi-2, Bellek ve Öğrenme Testi-İleri Yaş Sürümü, Kaliforniya Sözel Öğrenme Testi-III, Wechsler Bellek Ölçeği

Abbreviation/Symbol: WRAML-2
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)