Test of Memory and Learning-2 - Bellek ve Öğrenme Testi-2

dikkat ve konsantrasyon, öğrenme, sözel ve sözel olmayan kısa-süreli ve uzun-süreli bellek, serbest hatırlama ve tanıma türü hatırlamayı 5-59:11 yaş aralığında çok yönlü olarak ölçer. Belleği kapsamlı bir şekilde ölçen standart bataryalar arasında yer alır. Standardizasyon örneklemi açısından ulusal (national) test statüsündedir. Güncel sürümünde 14 temel (core) alt test, 4 isteğe bağlı (opsiyonel) olarak kullanılan alt test vardır. Alt testler şunlardır: 1. Hikaye Belleği, 2. Yüz Belleği, 3. Kelimeyle Seçici Hatırlama, 4. Görsel İmgeyle Seçici Hatırlama, 5. Nesne Hatırlama, 6. Soyut Görsel Bellek, 7. Düz Sayı Dizileri, 8. Ters Sayı Dizileri, 9. Görsel Dizi Belleği, 10. Çiftini Hatırlama, 11. Konum Belleği, 12. El Hareketlerini Taklit Etme, 13. Düz Harf Dizileri, 14. Ters Harf Dizileri (ayrıca iki Sözel Geri Getirme alt testi). Puanlaması genelde doğru tepki sayısı olarak yapılır. Alt test puanları ve bu puanlardan üç birincil birleşik puan (Sözel Bellek, Sözel Olmayan Bellek, Birleşik Bellek) ve altı ikincil birleşik puan (Dikkat ve Konsantrasyon, Öğrenme, Sıralama Belleği, Serbest Hatırlama, Tanıma Türü Hatırlama, Sözel Gecikmeli Hatırlama) olmak üzere toplam dokuz birleşik puan hesaplanır. Puanlar her iki serebral hemisferin hippokampus, mezial temporal lob ve prefrontal korteks işlevselliğini temsil eder. TEST KULLANICI ÖZELLİK DÜZEYİ: C (APA sistemi). [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: Cecil R. Reynolds ve Erin D. Bigler (Sürümler/ kritik yayınlar: 1994, 2007)] bakınız: Kaliforniya Sözel Öğrenme Testi-III, Geniş Kapsamlı Bellek ve Öğrenme Değerlendirmesi-2, Wechsler Bellek Ölçeği karşılaştırınız: Bellek ve Öğrenme Testi-İleri Yaş Sürümü

Abbreviation/Symbol: TOMAL-2
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)

3835