Test of Memory and Learning-Senior Edition - Bellek ve Öğrenme Testi-İleri Yaş Sürümü

belleği 55-89 yaş aralığında çok yönlü olarak ölçer. Belleği ileri yaşta kapsamlı bir şekilde ölçen standart bataryalar arasında yer alır. Standardizasyon örneklemi açısından ulusal (national) test statüsündedir. Güncel sürümündeki alt testler şunlardır: 1. Hikaye Belleği, 2. Yüz Belleği, 3. Kelime Listesi Öğrenme, 4. Nesne Hatırlama, 5. Görsel Dizi Belleği, 6. Konum Belleği, 7. Sözel Geri Getirme (3 adet). Puanlaması genelde doğru tepki sayısı olarak yapılır. Alt test puanları ve bunlardan üç birincil birleşik puan (Sözel Bellek, Sözel Olmayan Bellek, Birleşik Bellek) ve iki ikincil birleşik puan (Sözel Gecikmeli Hatırlama, Öğrenme) olmak üzere toplam 5 birleşik puan hesaplanır. Puanlar her iki serebral hemisferde hippokampus, mezial temporal lob ve prefrontal korteks işlevselliğini temsil eder. TEST KULLANICI ÖZELLİK DÜZEYİ: C (APA sistemi). [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: Cecil R. Reynolds ve Judith K. Voress (Sürümler/kritik yayınlar: 1994, 2007)] bakınız: Kaliforniya Sözel Öğrenme Testi-III, Geniş Kapsamlı Bellek ve Öğrenme Değerlendirmesi-2, Wechsler Bellek Ölçeği karşılaştırınız: Bellek ve Öğrenme Testi-2

Abbreviation/Symbol: TOMAL-SE
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)