California Verbal Learning Test-III - Kaliforniya Sözel Öğrenme Testi-III

ergen, yetişkin ve yaşlılarda (16-90 yaş aralığı) sözel öğrenme, serbest hatırlamaya dayanan kısa-süreli ve uzun-süreli bellek, geriye bozucu etki ve tanıma türü hatırlamayı ölçer. Testteki yaş aralığı, çocuk formunda (CVLT-C) beş yaşa kadar iner (1993). En yaygın olarak kullanılan nöropsikolojik testlerden biri olup özelde anısal (episodik) belleğin kapsamlı olarak ölçülmesinde kullanılır. Testin güncel sürümü bir alışveriş listesinde yer alabilecek türden kelimeleri ve bunlarla oluşturulan A ve B listelerini içerir. A listesinde meyve, bitki-baharat, giyim eşyası ve alet kategorilerinden 16 kelime vardır. B listesinde meyve, bitki-baharat, balık çeşitleri ve mutfak eşyaları kategorilerinden 16 kelime vardır. Test şu aşamalardan oluşur: 1. Öğrenme. A listesinde yer alan 16 kelimenin beş kez sunulması ve hatırlanması, 2. İleriye Doğru Bozucu Etki. B listesi olarak adlandırılan ikinci kelime listesinin öğrenilip hatırlanması ve bunun ardından, A listesindeki kelimelerin tekrar hatırlanması, 3. Gecikmeli Hatırlama. A listesininin 20-30 dakika sonra tekrar hatırlanması, 4. Tanıma Belleği. Anlamsal ve fonetik çeldiricilerin de bulunduğu 44 kelimelik listede, A ve B listesindeki kelimelerin tanınması. Puanlaması öğrenme, serbest hatırlama ve tanıyarak hatırlamadaki doğru tepki sayısı olarak yapılır. Testin isteğe bağlı (opsiyonel) olarak kullanılabilecek yanlış tepki sayısı, tekrarlanan kelime sayısı gibi puanları da de vardır. Çeldirici puanları listeler (A ve B) ve çeldirici türleri (fonetik, anlamsal, hem fonetik hem de anlamsal) için ayrı ayrı hesaplanır. Puanlar başat hemisferdeki mezial temporal lob, hippokampus ve frontal lob işlevselliğini temsil eder. TEST KULLANICI ÖZELLİK DÜZEYİ: C (APA sistemi). [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: Dean C. Delis, Joel H. Kramer, Edith Kaplan ve Beth A. Ober (Sürümler/kritik yayınlar: 1987, 2000, 2017). Aracın Türk uyarlamasını geliştiren/aktaran/psikometrik özelliklerini araştıran: Hakan Gürvit (1997)] bakınız: Bellek ve Öğrenme Testi-2, Bellek ve Öğrenme Testi-İleri Yaş Sürümü, Geniş Kapsamlı Bellek ve Öğrenme Değerlendirmesi-2, Wechsler Bellek Ölçeği

Abbreviation/Symbol: CVLT-III
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)