Wechsler Adult Intelligence Scale - Wechsler Yetişkin Zeka Ölçeği

zekayı 16-90 yaş aralığında ölçer. Alan yazınındaki yetişkin zeka testleri arasında en yaygın kullanılanıdır. 1939-2008 aralığında altı farklı sürüm olarak geliştirilmiştir. 1. Wechsler-Bellevue Yetişkin Zeka Ölçeği-I (W-BI; 1939). Farklı ana dili, ülkesi ve kültürü olan bireylerde zihinsel yeteneği ölçmek için geliştirilmiştir. 2. Wechsler-Bellevue Yetişkin Zeka Ölçeği-II (W-BII; 1942). Psikometrik açıdan zayıf bir araç olup fazla kullanılmamıştır. 3. Wechsler Yetişkin Zeka Ölçeği (WAIS; 1958). Alt test puanlarından Sözel, Performans ve Toplam Zeka birleşik puanları hesaplanmıştır. Uzun yıllar boyunca yetişkin zekasını ölçen diğer araçlar için standart oluşturmuştur. 4. Wechsler Yetişkin Zeka Ölçeği-Geliştirilmiş Formu (WAIS-R; 1981). Test güncellenmiş, yeni normlar oluşturulmuş, Sözel Gösterge Puanı (6 alt test), Performans Gösterge Puanı (5 alt test) ve Toplam Gösterge Puanı hesaplanmıştır. 5. Wechsler Yetişkin Zeka Ölçeği-III (WAIS-III; 1997). Zeka ayırımı çeşitlendirilmiş; alt test puanlarından Sözel Kavrama, Algısal Organizasyon, İşleyen Bellek ve İşlemleme Hızı gösterge puanları ve Toplam Puan hesaplanmıştır. 6. Wechsler Yetişkin Zeka Ölçeği-IV (WAIS-IV; 2008). Yetişkin zekası için geliştirilmiş son sürümdür. Test 10 temel (core) alt test ve isteğe bağlı (opsiyonel) olarak kullanılan beş alt testten oluşur. Bu sürümde önceki alt testlerden bazıları çıkarılmış; testte, yaşlı bireylere uygulama kolaylığı sağlayacak değişiklikler yapılmış; uygulama süresi yaklaşık 10 dakika kısaltılmıştır. Alt test puanlarından birleşik puanlar hesaplanır. a. Sözel Kavrama Gösterge Puanı. Kullanılan alt testler: Benzerlikler, Kelime Dağarcığı, Genel Bilgi, Yargılama; b. Algısal Muhakeme Gösterge Puanı. Kullanılan alt testler: Küplerle Desen, Mantık Yürütme Kareleri, Görsel Bulmacalar, Resim Tamamlama, Şekil Ağırlığında Akıl Yürütme; c. İşleyen Bellek Gösterge Puanı. Kullanılan alt testler: Sayı Dizileri, Aritmetik, Harf-Rakam Sıralama; d. İşlemleme Hızı Gösterge Puanı. Kullanılan alt testler: Simge Arama, Şifre, Çiz Çıkar. Sözel Kavrama ve Algısal Muhakeme gösterge puanlarından Genel Yetenek Gösterge Puanı hesaplanır. TEST KULLANICI ÖZELLİK DÜZEYİ: C (APA sistemi). [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: David Wechsler (Sürümler/kritik yayınlar: 1939, 1942, 1958, 1981, 1997, 2008)] bakınız: Wechsler Zeka Ölçekleri karşılaştırınız: Kaufman Kısa Zeka Testi-2 , Raven Progresif Matrisleri, Stanford-Binet Zeka Ölçeği

Abbreviation/Symbol: WAIS-IV
Kısaltma/Sembol: WYZÖ
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)

3835