Kaufman Brief Intelligence Test-II - Kaufman Kısa Zeka Testi-2

uzun bir yaş aralığında (4-90) kullanılabilen kısa zeka testi. Tarama çalışmalarında, ayrıca yüksek risk grubunda olanları belirleme ve izlemde, üstün yetenekli olanları belirlemede kullanılır. Cattell- Horn-Carroll Zeka Kuramına dayanır. Testin güncel sürümündeki bölüm ve alt testler şunlardır: 1. Sözel Bölüm: Okulla ilgili bilgi ve becerileri yani kristalleşmiş zekayı ölçer. Kelime Bilgisi ve Bilmece alt testlerinden oluşur. 2. Sözel Olmayan Bölüm: Kavramsallaştırma, benzerlik, ilişkileri algılama, yeni problemlere çözüm bulma becerileri yani akışkan zekayı ölçer. Matrisler alt testinden oluşur. Puanlaması, alt testler için doğru tepki sayısı olarak yapılır. Sözel Bilgi ve Bilmeceler alt test ham puanlarının toplamından Sözel Bilgi Puanı hesaplanır. Ham puanlar standart puana dönüştürülür; Sözel Zeka Bölümü, Performans Zeka Bölümü ve alt test standart puanlarının toplamından Toplam Zeka Bölümü hesaplanır. TEST KULLANICI ÖZELLİK DÜZEYİ: B (APA sistemi). [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: Alan S. Kaufman ve Nadeen L. Kaufman (Sürümler/kritik yayınlar: 1990, 2004). Aracın Türk standardizasyonunu 1990 sürümünde 7-8 yaş aralığı için geliştiren/aktaran: Ajnur Miftar Hürsever (2007); 9-10 yaş aralığı için geliştiren/aktaran: Gülay Savaşan (2006); 11-12 yaş aralığı için geliştiren/aktaran:  Derya Gülşen Demirkol (2007); 13-14 yaş aralığı için geliştiren/aktaran:  Zehra Özlem Atalay (2007); 15-16 yaş için geliştiren/aktaran: Adviye Yonus (2007). Aracın Türk standardizasyonunun 2004 sürümünü 4-45 yaş aralığı için geliştiren/aktaran: Ferhunde Öktem ve Sait Uluç (2014). Aracın psikometrik özelliklerini araştıran: Sait Uluç, Ferhunde Öktem ve Burcu Korkmaz (2015)] bakınız: Raven Progresif Matrisleri, Stanford-Binet Zeka Ölçeği, Wechsler Zeka Ölçekleri

Abbreviation/Symbol: KBIT-2
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)