verbal fluency tests - sözel akıcılık testleri

sözel akıcılığı ölçer. Bu gibi testlerdeki görev, belirli bir süre içinde (genelde 60 saniye) mümkün olduğunca çok sayıda kelime üretmektir. Harf akıcılığı testlerinde, alfabenin belirli bir harfiyle başlayan kelime üretilir. Anlamsal akıcılık testlerinde, belirli kategoriden (örn., meyve, hayvan, mobilya) kelimeler üretilir. Puanlaması verilen süre içinde üretilen doğru tepki sayısı (üretilen doğru kelime sayısı) olarak yapılır. Puan özelde temporo-parietal birleşme alanının işlevselliğini temsil eder. (Orijinal aracı geliştiren/aktaran: Anonim) bakınız: Kontrollü Sözel Kelime Çağrışım Testi, Thurstone Kelime Akıcılığı Testi, yönetici işlevler, Yönetici İşlev Bozukluğu Sendromunun Davranışsal Değerlendirmesi karşılaştırınız: Ruff Şekil Akıcılık Testi

Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)

3835