Thurstone Word Fluency Test - Thurstone Kelime Akıcılığı Testi

Şikago Kelime Akıcılığı Testi (Chicago Word Fluency Test: CWFT) olarak da bilinir. Sözel akıcılığı ölçer. Beyin hasarı olan hastalardaki kelime akıcılığını ölçmede kullanılan ilk nöropsikolojik testtir. Test araştırmaların yanı sıra zeka testleri bağlamında da kullanılır. Testteki görev, beş dakika içinde “S” harfi ile başlayan mümkün olduğunca çok kelime yazmak, ardından, dört dakika içinde “C” harfi ile başlayan mümkün olduğunca çok kelime yazmaktır. Puanlanması doğru tepki sayısı ve yanlış tepki sayısı olarak yapılır. Performans toplam doğru kelime sayısından kurala uymayan ya da tekrarlanan kelimelerin toplam sayısı çıkarılarak hesaplanır. Hesaplanan puan özelde prefrontal korteksin işlevselliğini temsil eder. [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: Louis Leon Thurstone ve Thelma Gwinn Thurstone (1938)] bakınız: Kontrollü Sözel Kelime Çağrışım Testi, sözel akıcılık testleri, yönetici işlevler, Yönetici İşlev Bozukluğu Sendromunun Davranışsal Değerlendirmesi karşılaştırınız: Ruff Şekil Akıcılık Testi

Abbreviation/Symbol: TWFT
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)

3835