Controlled Oral Word Association Test - Kontrollü Sözel Kelime Çağrışım Testi

sözel akıcılığı ölçer. Beyin hasarlarında ve akıcılığın etkilendiği hafif kognitif bozuklukta (mild cognitive impairment) kullanılır. Testin farklı uygulanma biçimleri vardır: 1. 1967 Sürümü. Öncü çalışmadır. 2. 1989 Sürümü. F, A, S harfleriyle başlayan kelime üretimi. 3. 1994 Sürümü. C, F, L ya da P, R, W harfleriyle başlayan kelime üretimi. Bu harflerin seçilme nedeni, İngilizce kelimelerin ilk harfi olarak yüksek sıklıkta kullanılmalarıdır. Görev, Çok-Dilli Afazi Muayenesi kapsamında da yer alır. 4. Türk Uyarlaması (1997). K, A, S ile başlayan kelime üretimi. Testteki görev, verilen harfle bir dakika içinde mümkün olduğu kadar fazla kelime üretmektir. Kelimenin özel ad, sayı ya da aynı kökten türetilmiş olmaması gerekir. Puanlanması doğru tepki (kurallara uygun doğru kelime) sayısı olarak yapılır. Her harf için Toplam Puan hesaplanır. Puanlar prefrontal korteks işlevselliğini temsil eder. [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: John G. Borkowski, Arthur Lester Benton ve Otfried Spreen (Sürümler/kritik yayınlar: 1967, 1989, 1994). Aracın Türk uyarlamasını geliştiren/aktaran/psikometrik özelliklerini araştıran: Aysel Tumaç (1997)] bakınız: sözel akıcılık testleri, Thurstone Kelime Akıcılığı Testi, yönetici işlevler, Yönetici İşlev Bozukluğu Sendromunun Davranışsal Değerlendirmesi karşılaştırınız: Ruff Şekil Akıcılık Testi

Abbreviation/Symbol: COWA, COWAT
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)