Ruff Figural Fluency Test - Ruff Şekil Akıcılık Testi

akışkan ve ıraksak düşünme, bilişsel kurulumu değiştirme ve planlama yeteneklerini, genelde de yönetici işlevleri 16-70 yaş aralığında dilden bağımsız olarak ölçer. Testin güncel sürümünde 35 kareden oluşan matrisler (yatayda 7, dikeyde 5 kare) vardır. Beşli olarak sunulan matrislerin hepsinde farklı bir uyarıcı örüntüsü ve bu örüntü bağlamında yer alan beş nokta vardır. Testteki görev, bir dakika içinde en az iki noktayı birleştirerek mümkün olduğu kadar fazla şekil çizmektir. Puanlanması doğru tepki sayısı (toplam özgün şekil sayısı) ve yanlış tepki sayısı (tekrar ve perseveratif) olarak yapılır. Performans, hata sayısı özgün şekil sayısına bölünerek elde edilen oran yoluyla tanımlanır. Puanlar başat olmayan hemisferdeki frontal lob işlevselliğini temsil eder. TEST KULLANICI ÖZELLİK DÜZEYİ: C (APA sistemi). [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: Ronald M. Ruff (Sürümler/kritik yayınlar: 1987, 1988, 1996)] karşılaştırınız: Kontrollü Sözel Kelime Çağrışım Testi, sözel akıcılık testleri, Thurstone Kelime Akıcılığı Testi

Abbreviation/Symbol: RFFT
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)