Ruff Figural Fluency Test - Ruff Şekil Akıcılık Testi
Ruff Figural Fluency Test - Ruff Şekil Akıcılık Testi

akışkan ve ıraksak düşünme, bilişsel kurulumu değiştirme ve planlama yeteneklerini, genelde de yönetici işlevleri 16-70 yaş aralığında dilden bağımsız olarak ölçer. Testin güncel sürümü 35 karelik matrislerden (yatayda 7, dikeyde 5 kare) oluşur. Beşli olarak sunulan matrislerin hepsinde farklı bir uyarıcı örüntüsü ve bu örüntü bağlamında yer alan beş nokta vardır. Testteki görev, bir dakika içinde en az iki noktayı birleştirerek mümkün olduğu kadar fazla şekil çizmektir. Puanlanması doğru tepki sayısı (toplam özgün şekil sayısı) ve yanlış tepki sayısı (perseveratif hata ve tekrar) olarak yapılır. Performans, hata sayısı özgün şekil sayısına bölünerek elde edilen oran yoluyla tanımlanır. Puanlar başat olmayan hemisferdeki frontal lob işlevselliğini temsil eder. TEST KULLANICI ÖZELLİK DÜZEYİ: C (APA sistemi). [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: Ronald M. Ruff (Sürümler/kritik yayınlar: 1987, 1988, 1996)] karşılaştırınız: Kontrollü Sözel Kelime Çağrışım Testi, sözel akıcılık testleri, Thurstone Kelime Akıcılığı Testi

Abbreviation/Symbol: RFFT
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları
2992