Severe Impairment Battery - Ağır Bozukluk Bataryası

bilişsel ve motor becerileri 51-91 yaş aralığında ölçer. Çeşitli basit görevlerden oluşur. Bozukluk düzeyi nedeniyle standart nöropsikolojik testleri tamamlayamayacak olan demans hastalarında kullanılır. İncelenen işlev alanları şunlardır: dikkat, dil, yönlenim (orientation), bellek, beceri gerektiren hareket yapma (praxis), görsel-mekansal algılama, yapılandırma, sosyal beceriler, adı söylendiğinde başı ses kaynağına çevirme. Bir basamaklı emir ve el hareketleriyle sunulan 40 test maddesindeki (aracın farklı versiyonlarında madde sayısı 8 ile 51 arasında değişebilmektedir) görev, basit cevaplar vermek ya da basit tepkiler yapmaktır. Puanlaması doğruluk derecesine (doğru, kısmen doğru, ipucuyla doğru) göre yapılır (alınabilecek en yüksek puan: 100). Puanın düşüklük derecesi demans şiddetinin yükseklik düzeyini gösterir: 63’ün altı, ağır bozukluk olarak değerlendirilir. TEST KULLANICI ÖZELLİK DÜZEYİ: B (APA sistemi). [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: Judy Saxton, Karen L. McGonigle, Andrew A. Swihart ve Francois Boller (1993). Aracın Türk uyarlamasını geliştiren/aktaran: Tuğba Ertaş (2011)] bakınız: Blessed Demans Derecelendirme Ölçeği, Global Bozulma Ölçeği, Kuraldışı Cümleleri Tekrarlama Testi, Mattis Demans Derecelendirme Ölçeği-2

Abbreviation/Symbol: SIB
Kısaltma/Sembol: ABB
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)