Anomalous Sentences Repetition Test - Kuraldışı Cümleleri Tekrarlama Testi

dil ve bellek sorunlarını ölçer. Demansın erken evresinde olanları pseudodemans olanlardan ayırmada kullanılır. Test 7-9 kelimeden oluşan ancak gramer kurallarına uymayan iki alıştırma ve yedi test cümlesinden oluşur. Testteki görev, söz konusu cümleleri tekrarlamaktır. Puanlaması yanlış tepki açışından yapılır; hata türleri atlanan, cümledeki yeri değiştirilen, eklenen, fonetik olarak karıştırılan kelimeleri ve fiil kipi bozukluklarını içerir. Puanlar, dilin temsil edildiği başat hemisferin işlevselliğini temsil eder. [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: David Joseph Weeks (1988)] bakınız: Ağır Bozukluk Bataryası, Blessed Demans Derecelendirme Ölçeği, Global Bozulma Ölçeği, Mattis Demans Derecelendirme Ölçeği-2, Piramitler ve Palmiye Ağaçları Testi

Abbreviation/Symbol: ASRT
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)

3835