Mattis Dementia Rating Scale-2 - Mattis Demans Derecelendirme Ölçeği-2

bellek bozukluğunu 56-100 yaş aralığında ölçer. Demans türlerinde, Alzheimer tipi demansı diğer demans türlerinden ayırt etmede, hafif kognitif bozuklukta ve ayrıca geriatrik hastaların genel bilişsel işlevselliğini incelemede kullanılır. Ölçeğin güncel sürümü 24 alt testten oluşur. Puanlaması doğru sayısı olarak yapılır; alt test puanları, uygun alt testlerin birleşiminden dikkat, başlatma/perseverasyon, yapılandırma, kavramsallaştırma ve bellek alt ölçek puanları, ayrıca Toplam Puan hesaplanır (alınabilecek en yüksek puan: 144). Puanın düşüklük derecesi demansın şiddet düzeyini gösterir. Puanlar ağırlıklı olarak frontal ve temporal loblardaki, yüksek demans düzeylerinde ise tüm beyin alanlarındaki işlev bozukluğuna işaret eder. TEST KULLANICI ÖZELLİK DÜZEYİ: B (APA sistemi). [Geliştiren/aktaran: Steven Mattis (Sürümler/kritik yayınlar: 1988, 2001)] bakınız: Ağır Bozukluk Bataryası, Blessed Demans Derecelendirme Ölçeği, Global Bozulma Ölçeği, Kuraldışı Cümleleri Tekrarlama Testi, Piramitler ve Palmiye Ağaçları Testi

Abbreviation/Symbol: DRS-2
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)