Global Deterioration Scale - Global Bozulma Ölçeği

geriatride, bilişsel evrelendirme yapmada; birincil dejeneratif demansta (örn., Alzheimer tipi demans), hastanın bulunduğu evreyi belirlemede kullanılır. Bilgi sağlayıcı testi uygulayan kişidir (klinisyen, klinik psikolog, danışman ya da araştırmacı); ölçümler uygulayıcının gözlem ve değerlendirmelerine dayanır. Güncel sürümdeki bilişsel bozukluk (demans) evreleri şunlardır: 1. Yok, 2. Çok hafif, 3. Hafif, 4. Orta derece, 5. Oldukça şiddetli (moderately severe), 6. Şiddetli, 7. Çok şiddetli. Ölçekte her evrenin ölçüt olayları açıklanır. Değerlendirici bu olayları göz önüne olarak hastanın demans evresini belirler. Evre 1-3 demans-öncesi, 4-7 demans olarak değerlendirilir. Evre 5 ve sonrasındaki demans şiddeti yaşamın desteksiz olarak sürdürülemeyeceği boyuttadır. [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: Barry Reisberg, Steven H. Ferrris, Mony J. De Leon ve T. Crook (Sürümler/kritik yayınlar: 1982, 1988, 1997, 2011). Aracın Türk uyarlamasını 1988 sürümü için geliştiren/aktaran/psikometrik özelliklerini araştıran: Handan Can, Ceyla İrkeç ve Sirel Karakaş (2009)] bakınız: Ağır Bozukluk Bataryası, Blessed Demans Derecelendirme Ölçeği, Kuraldışı Cümleleri Tekrarlama Testi, Mattis Demans Derecelendirme Ölçeği-2, Piramitler ve Palmiye Ağaçları Testi

Abbreviation/Symbol: GDS
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)