Pyramids and Palm Trees Test - Piramitler ve Palmiye Ağaçları Testi

anlamsal belleği 18-80 yaş aralığında ölçer. Adını, piramit ve palmiye içeren maddesinden almıştır. Nörolojik bozukluğu olanlarda, afazi hastalarında, demans türlerinde ve özelde Alzheimer tipi demans hastalarında kullanılır. Kelime ve resimlerden anlamsal temsillere ulaşmayı içeren test, resimler (PPAT-I) ve kelimeler (PPAT-II) içeren iki kitapçıktan oluşur. Test maddeleri çoktan seçmeli yapıdadır. Kök soruda bir resim (PPAT-I) ya da bir kelime (PPAT-II) sunulur. Seçeneklerden birinde kök sorudaki hedefe niteliksel olarak benzeyen ya da onun çağrıştırdığı uyarıcı vardır. Testteki görev, hedef uyarıcıya niteliksel olarak benzeyen ya da onun çağrıştırdığı seçeneği bulmaktır. Puanlaması doğru tepki sayısı olarak yapılır; kitapçık puanları ve bu puanlardan Toplam Puan hesaplanır. Puanlar frontal ve temporal lobun işlevselliğini temsil eder. TEST KULLANICI ÖZELLİK DÜZEYİ: B (APA sistemi). [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: David Howard ve Karalyn E. Patterson (1992)]

Abbreviation/Symbol: PPAT
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)

3835