Blessed Dementia Rating Scale - Blessed Demans Derecelendirme Ölçeği

hastanın zihinsel süreçler ve kişilik özelliklerinde son altı ayda meydana gelen değişiklikleri ölçer. Demans hastaları ile hafif kognitif bozukluğu olanlarda kullanılır. Bilgi sağlayıcı üçüncü kişidir (eş, akraba, yakın arkadaş, iş arkadaşı vb.); ölçümler, test edilen kişinin son altı aylık dönemini dikkate alan üçüncü kişinin gözlem ve değerlendirmelerine dayanır. Ölçek günlük aktivitelerdeki performans değişiklikleri (8 madde); öz bakım becerilerilerindeki/alışkanlıklarındaki değişiklikler (3 madde); kişilik, ilgi ve dürtülerde değişiklikler (11 madde) olmak üzere toplam 22 maddeden oluşur. Puanlaması demans şiddeti olarak yapılır: Günlük aktivitelerdeki performans değişiklikleri 0-1, ilgi ve dürtü değişiklikleri 0-3, kişilikteki değişiklikler 0-1 olarak derecelendirilir (alınabilecek en yüksek puan: 28). Puanların 0-4 arasında olması “normal”, 5-9 arası olması “hafif bozukluk”, 10 puan ve üzerinde olması “ağır bozukluk” olarak değerlendirilir. [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: Garry Blessed, Bernard E. Tomlinson ve Martin Roth (1968)] bakınız: Ağır Bozukluk Bataryası, Global Bozulma Ölçeği, Kuraldışı Cümleleri Tekrarlama Testi, Mattis Demans Derecelendirme Ölçeği-2, Piramitler ve Palmiye Ağaçları Testi

Abbreviation/Symbol: BDRS
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)