Conners/Wells Adolescent Self-Report of Symptoms - Conners/Wells Ergen Belirtileri Öz-Bildirimi

ergenin bildirdiği sorunları ölçer. Özelde dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunda (DEHB) kullanılır. Bilgi sağlayıcı ergenin kendisidir; ölçümler öz-bildirimle alınır. Ölçeğin güncel sürümünde 84 maddelik uzun form (CASS-L) ve 27 maddelik kısa form (CASS-S) vardır. 1. Uzun Form (CASS-L). Seksen dört maddeden oluşur. Sorun alanları şunlardır: a. Ailesel, b. Davranışsal (conduct), c. Öfke Kontrolü, d. Duygusal, e. Bilişsel//Dikkat Bozukluğu, f. Hiperaktivite/İmpulsivite. 2. Kısa Form (CASS-S). Yirmi yedi maddeden oluşur. Sorun alanları şunlardır: a. Davranışsal, b. Bilişsel/Dikkat Bozukluğu, c. Hiperaktivite/İmpulsivite. Puanlaması 1-4 olarak derecelendirilen sorun/bozukluk şiddeti üzerinden yapılır. Alan puanları hesaplanır. Yüksek puan davranış sorununa işaret eder. Ham puanlar standart puana dönüştürülür. Alan puanlarından DEHB Gösterge Puanı, DSM-IV’deki üç belirti grubu için Belirti Gösterge Puanı hesaplanır. TEST KULLANICI ÖZELLİK DÜZEYİ: B (APA sistemi). [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: C. Keith Conners, Karen C. Wells, James D. A. Parker, Gill Sitarenios, John M. Diamond ve Judy W. Powell (Sürümler/kritik yayınlar: 1997, 1998). Aracın Türk standardizasyonunu 1997 sürümü için geliştiren/aktaran/psikometrik özelliklerini araştıran: Sema Kaner, Şener Büyüköztürk, Elvan İşeri, Aylin Ak ve Latife Özaydın (2011)] bakınız: Conners Derecelendirme Ölçeği-3, Wender Utah Derecelendirme Ölçeği karşılaştırınız: Gordon Bilgisayarlı Tanılama Sistemi-III, Gordon Tanılama Sistemi, Yönetici İşlevin Davranış Derecelendirme Envanteri

Abbreviation/Symbol: CASS
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)