Conners Rating Scale-3 - Conners Derecelendirme Ölçeği-3

akademik, davranışsal ve sosyal sorunları 6-18 yaş aralığında ölçer. Özelde dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunda ek tanı ölçütü olarak kullanılır. Tarama çalışmalarında da yaygın olarak kullanılır. Bilgi sağlayıcı ebeveyn ve öğretmendir; ölçümler bu üçüncü kişilerin gözlem ve değerlendirmelerine dayanır. Ölçeğin güncel sürümünde kısa ve uzun formlar vardır (ebeveyn kısa formu 27, uzun formu 80 maddeden; öğretmen kısa formu 28, uzun formu 59 maddeden oluşur). Ölçeğin daha çok kısa formu kullanılır. 1. CDÖ-27 Ebeveyn Formu. Çocukların ev içindeki tutum ve davranışlarını değerlendirmek amacıyla geliştirilmiştir. Alt ölçekleri (madde sayıları) şunlardır: a. Davranım Sorunu (12), b. Ataklık/Hiperaktivite (4), c. Öğrenme Sorunları (6), d. Kaygı (8), e. Psikosomatik (5). 2. CDÖ-28 Öğretmen Formu. Çocukların okulda sergiledikleri tutum ve davranışları değerlendirmek amacıyla geliştirilmiştir. Alt ölçekleri (madde sayıları) şunlardır: a. Dikkat Eksikliği/Edilgenlik (8), b. Hiperaktivite (8), c. Davranım Sorunu (7). Puanlaması 0-4 olarak derecelendirilen sorun/bozukluk şiddeti olarak yapılır. Yüksek puan davranış sorununa işaret eder. TEST KULLANICI ÖZELLİK DÜZEYİ: B (Pearson sistemi). [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: C. Keith Conners (Sürümler/kritik yayınlar: 1989, 1997, 2008). Aracın Türk standardizasyonunu kısa form için geliştiren/aktaran: Çiğdem Dereboy, Selahattin Şenol, Şahnur Şener ve Ferhan Dereboy (2007); Sema Kaner, Şener Büyüköztürk ve Elvan İşeri (2013). Aracın Türk standardizasyonunu uzun form için geliştiren/aktaran: Sema Kaner, Şener Büyüköztürk, Elvan İşeri, Aylin Ak ve Latife Özaydın (2011). Aracın psikometrik özelliklerini araştıran: Birim Günay Kılıç ve Şahnur Şener (2003); Sema Kaner, Şener Büyüköztürk, Elvan İşeri ve diğ. (2006); Elvin Doğutepe Dinçer, Emel Erdoğan Bakar, Yasemen Işık Taner, Şebnem Soysal, Atilla Turgay ve Sirel Karakaş (2012)] bakınız: Conners/Wells Ergen Belirtileri Öz-Bildirimi, Gordon Bilgisayarlı Tanılama Sistemi-III, Gordon Tanılama Sistemi, Yönetici İşlevin Davranış Derecelendirme Envanteri karşılaştırınız: Wender Utah Derecelendirme Ölçeği

Abbreviation/Symbol: CRS3
Kısaltma/Sembol: CDÖ3
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)