Gordon Diagnostic System - Gordon Tanılama Sistemi

sürdürülen dikkat (vijilans) ile kendini-kontrol becerisini, bu bağlamda dikkat dağınıklığı, gecikme ve işitsel bozucu etkiyi 4-16 yaş aralığında ölçer. Özelde dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunu tanılamada kullanılır. Alt testleri şunlardır: 1. Gecikme, 2. Vijilans, 3. Dikkat Dağınıklığı. Puanlanması doğru tepki sayısı, yanlış tepki sayısı ve tepki vermeme olarak yapılır. [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: Michael Gordon (Sürümler/kritik yayınlar: 1983, 1986, 1987)] bakınız: Conners Derecelendirme Ölçeği-3, Conners/Wells Ergen Belirtileri Öz-Bildirimi, Wender Utah Derecelendirme Ölçeği, Yönetici İşlevin Davranış Derecelendirme Envanteri karşılaştırınız: Gordon Bilgisayarlı Tanılama Sistemi-III

Abbreviation/Symbol: GDS
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)

3835