Gordon Diagnostic System-III - Gordon Bilgisayarlı Tanılama Sistemi-III

GORDON TANILAMA SİSTEMİ’nin bilgisayar uygulaması. Özelde dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunu tanılamada kullanılır. Ayrıca stimulan kullananların izlenmesinde, beyin sarsıntısı sonrasında, kapalı kafa travmasında, nörotoksitise, frajil X sendromu, Alzheimer tipi demansta da kullanılır. Bilgisayar oyunu yapısındaki sistem okul öncesi ve yetişkinler için ayrı ayrı geliştirilmiştir. Görevleri standart vijilans, standart dikkat dağınıklığı, gecikme, okul öncesi gecikme, okul öncesi vijilans, yetişkin vijilans, yetişkin dikkat dağınıklığı, işitsel vijilans, işitsel bozucu etkidir. Tıpta kullanımı FDA tarafından onaylanmıştır. [Orijinal teknolojiyi geliştiren/aktaran: Gordon System (2011)] bakınız: Conners Derecelendirme Ölçeği-3, Conners/Wells Ergen Belirtileri Öz-Bildirimi, Wender Utah Derecelendirme Ölçeği, Yönetici İşlevin Davranış Derecelendirme Envanteri karşılaştırınız: Gordon Tanılama Sistemi

Abbreviation/Symbol: GDS
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)

3835