Behavioural Inattention Test - Dikkatsizliğin Davranışsal Testi

Rivermead Dikkatsizliğin Davranışsal Testi olarak da bilinir. Görsel ihmali 19-83 yaş aralığında ölçer. Ekolojik bir test olup görsel ihmalin günlük yaşam becerileri üzerindeki etkisini ortaya koymada ve tarama araştırmalarında kullanılır. Şu bölümler ve alt testlerden oluşur: 1. Geleneksel: Altı alt test (Çizgi Çentikleme, Harf İşaretleme, Yıldız İşaretleme, Şekil ve Resim Kopyalama, Çizgiyi İkiye Bölme, Temsili Çizim). 2. Davranışsal: Dokuz alt test (Ön Tarama, Telefonla Arama, Menü Okuma, Makale Okuma, Zaman Belirleme ve Ayarlama, Madeni Para Sıralama, Adres ve Cümle Kopyalama, Harita Dolaşımı, Kart Sıralama). Puanlanması doğru tepki sayısı olarak yapılır. Alt test puanları ve alt test gruplarından Geleneksel Alt Test Puanı, Davranışsal Alt test Puanı ve Toplam Puan hesaplanır. Puanlar sağ parietal lob ve prefrontal korteksin işlevselliğini temsil eder. TEST KULLANICI ÖZELLİK DÜZEYİ: B (APA sistemi). [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: Barbara A. Wilson, Janet Cockburn ve Peter W. Halligan (1987)] bakınız: Albert Testi, İşaretleme Testi, kontralateral ihmal, tek-yanlı ihmal

Abbreviation/Symbol: BIT
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)