contralateral neglect - kontralateral ihmal

beynin bir tarafındaki (örn., sağ) lezyonun, karşı taraftaki (yani sol) beden bölümünde ya da görsel alanda oluşturduğu dikkat bozukluğu ya da bu kısımlara ilişkin tepki bozukluğu. bakınız: görsel ihmal, kontralateral, tek-yanlı ihmal

Alan Adı:
  • Bilişsel Nörobilim

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)