unilateral neglect - tek-yanlı ihmal

serebral lezyonun bulunduğu yerin karşı tarafındaki yarı-alana sunulan uyarıcıları algılayamamaya yol açan dikkat bozukluğu. Bu durum, genelde sağ hemisfer lezyonlarından kaynaklanır. bakınız: görsel ihmal, kontralateral ihmal

Alan Adı:
  • Bozukluk ve Hastalıklar: Nöropsikiyatrik

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)