Albert’s Test - Albert Testi

görsel-mekansal uyarıcılarda sürdürülen dikkati ölçer. İnmeli hastalarda yarı-alan ihmalini değerlendirmede kullanılır. Test A4 boyutundaki kağıt üzerinde düzensiz olarak yerleştirilmiş olan farklı eğimlerdeki 60 çizgiden oluşur. Testteki görev, çizgileri ortadan bölmektir. Puanlaması sağ ve sol yarı alanlarda yanlış tepki sayısı (atlanan hedef sayısı) olarak yapılır. Motor yetersizliğin bulunduğu taraftaki çizgilerden %70 ya da daha fazlasının atlanması tek-taraflı ihmal olarak değerlendirilir. [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: Martin L. Albert (1973)] bakınız: Dikkatsizliğin Davranışsal Testi, İşaretleme Testi

Abbreviation/Symbol: AT
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)

3835