archetype - arketip / ilktip / ilksel imge
archetype - arketip / ilktip / ilksel...

ANALİTİK PSİKOLOJİ’de zihni oluşturan varsayımsal bileşen. Kuşaklar boyunca biriken bu deneyimsel yapılar fikir, imge ve simgelerden oluşur ve KOLEKTİF BİLİNÇDIŞI’nda depolanır. Arketipler dünyayı algılamada bir çerçeve (reference), kişilik yapısının oluşumundaki temel taşları oluştururlar. Tipleri: 1. ÖZ, 2. GÖLGE, 3. ANİMA ve ANİMUS, 4. PERSONA. [Geliştiren/aktaran: İsveçli psikiyatr Carl Gustav Jung (1875-1961)] bakınız: analitik psikoloji

Alan Adı:
  • Psikanaliz
  • Klinik Psikoloji
  • Gelişim Psikolojisi
2954