collective unconscious - kolektif bilinçdışı / ortak bilinçdışı
collective unconscious - kolektif bilinçdışı /...

evrimin başından beri biriken, kalıtsal olarak aktarılan, tüm insanlığa ortak olan deneyimsel ögelerin yani ARKETİP’lerin depolandığı bilinçdışı bölüm. Bilinçdışının en derin ve erişilebilirliği en zor olan kısmıdır. [Geliştiren/aktaran: İsveçli psikiyatr Carl Gustav Jung (1875-1961)] bakınız: analitik psikoloji karşılaştırınız: ortak bilinç , kişisel bilinçdışı

Alan Adı:
  • Psikanaliz
  • Klinik Psikoloji
  • Gelişim Psikolojisi
2954