anima - anima
anima - anima

1. ilk yayınlarda kişinin bilinçdışıyla en yakından ilişkili olan yönleri, bu bağlamda iç psişik süreçlere ilişkin tutumu, içe yönelik yüzü ve en içteki varlığını ifade etmede kullanılmıştır. karşılaştırınız: persona

2. 1920 sonrası ANALİTİK PSİKOLOJİ yayınlarında, a. evrensel olarak kadınsı özellikleri temsil eden ARKETİP, b. erkek psişesinin kadınsı yönü; erkek psişesinde kadına özgü hassasiyet, şefkat gibi bilinçdışı hisleri. Bazı sorunlarda, psikanaliz, analizanın animasını kabullenmesine yönelik olabilir. [Geliştiren/aktaran: İsveçli psikiyatr Carl Gustav Jung (1875-1961)]   bakınız: ortak bilinçdışı karşılaştırınız: animus

Alan Adı:
  • Psikanaliz
  • Klinik Psikoloji
  • Gelişim Psikolojisi
  • Kişilik Psikolojisi
2954