Visual Object and Space Perception Battery - Görsel Nesne ve Mekan Algısı Bataryası

nesne algılama (örüntü algılama) ve mekan algılama yeteneğini yetişkinlerde ölçer. Agnozi hastalarında kullanılır. Alanlar şöyledir: 1. Nesne Algılama. İlgili görevler: a. bazı kısımları eksik yazılmış bozuk harfleri tanıma, b. nesne tanıma, c. nesneleri algısal güçlük altında tanıma, d. siluetleri verilen nesneleri farklı açılardan tanıma. 2. Mekan Algılama. İlgili görevler: a. mekansal tarama, b. iki mekansal konumu ayırt etme, c. karmaşık mekansal ilişkileri algılama. Puanlaması doğru tepki sayısı olarak yapılır; alt test puanları ve bunların farklı birleşimlerinden Nesne Algılama Toplam Puanı ve Mekan Algılama Toplam Puanı hesaplanır. Puanlar ventraldeki nesne algılama (ne) yolağının ve dorsaldeki görsel-mekansal (nerede) yolağının işlevselliğini temsil eder. TEST KULLANICI ÖZELLİK DÜZEYİ: B (APA sistemi). [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: Elizabeth K. Warrington ve Merle James (1991)] karşılaştırınız: Benton Yüz Tanıma Testi, Parmak Lokalizasyon Testi, Ünlü Kişiler Testi

Abbreviation/Symbol: VOSP
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)

3835