Visual Object and Space Perception Battery - Görsel Nesne ve Mekan Algısı Bataryası
Visual Object and Space Perception Battery - Görsel Nesne ve...

nesne algılama (örüntü algılama) ve mekan algılama yeteneğini yetişkinlerde ölçer. Agnozi hastalarında kullanılır. Alanlar şöyledir: 1. Nesne Algılama. İlgili görevler: a. Bazı kısımları eksik yazılmış bozuk harfleri tanıma, b. Nesne tanıma, c. Nesneleri algısal güçlük altında tanıma, d. Siluetleri verilen nesneleri farklı açılardan tanıma. 2. Mekan Algılama. İlgili görevler: a. Mekansal tarama, b. İki mekansal konumu ayırt etme, c. Karmaşık mekansal ilişkileri algılama. Puanlaması doğru tepki sayısı olarak yapılır; alt test puanları ve bunların farklı birleşimlerinden Nesne Algılama Toplam Puanı ve Mekan Algılama Toplam Puanı hesaplanır. Puanlar ventraldeki nesne algılama (ne) yolağının ve dorsaldeki görsel-mekansal (nerede) yolağının işlevselliğini temsil eder. TEST KULLANICI ÖZELLİK DÜZEYİ: B (APA sistemi).  [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: Elizabeth K. Warrington ve Merle James (1991)] karşılaştırınız: Benton Yüz Tanıma Testi, Parmak Lokalizasyon Testi, Ünlü Kişiler Testi

Abbreviation/Symbol: VOSP
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları
2952