Famous Faces Test - Ünlü Kişiler Testi

1920-1970 yılları arasındaki her 10 yıllık süre içinde üne kavuşan kişilerin fotoğraflarını tanıma yeteneğini, bu yolla uzun-süreli belleği ölçer. Prozopagnozi, demans, özelde Alzheimer tipi demans ve Korsakoff sendromu bulunanlarda kullanılır. Testin güncel sürümü, 1940-1990 yılları arasında ünlü olan 85 kişinin fotoğrafından oluşur. Testin bölümleri şunlardır: 1. Tanıma: Fotoğrafın ünlü bir kişiye ait olduğunu hatırlamak, 2. Adlandırma: Fotoğraftaki kişinin adını hatırlamak, 3. Kişi Hakkında Bilgi Hatırlama, 4. İpucuyla Hatırlama: Fotoğraftaki kişinin tanınamaması durumunda, ilk yanlış cevapta fonetik, ikinci yanlış cevapta anlamsal ipucu verilir. Puanlaması her 10 yıl için doğru tepki (kişiyi tanıma, adlandırma, bilgi verme vb.) sayısı olarak yapılır. Puan başat olmayan hemisferdeki temporal lob ve özelde fuziform girusun işlevselliğini temsil eder. [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: Marilyn S. Albert, Nelson Butters ve Judith Lewin (Sürümler/kritik yayınlar: 1979, 1981, 1993)] karşılaştırınız: Benton Yüz Tanıma Testi

Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)

3835