Benton Facial Recognition Test - Benton Yüz Tanıma Testi

tanıdık olmayan insan yüzü fotoğraflarını tanımayı 16-74 yaş aralığındaki bireylerde ölçer. Özelde prozopagnozi hastalarına kullanılır. Önden çekilmiş olan hedef fotoğraf ve altı seçenekten oluşan maddelerde şu görevler yerine getirilir: 1. hedef fotoğrafın aynısını seçenekler arasında bulmak, 2. hedef fotoğrafı, aynı kişinin farklı açılardan seçilen üç fotoğrafı ile eşleştirmek, 3. hedef fotoğrafı, farklı ışıklandırma koşulları altında (normal ışıklandırmaya göre 1/4, 2/4, 3/4 oranında azaltılmış) çekilmiş olanlarla eşleştirmek. Puanlaması doğru tepki sayısı olarak yapılır (alınabilecek en yüksek puan: 22 maddeli uzun formda 54, 13 maddeli kısa formda 27). Puanlar başat olmayan hemisferin posteriorunun, özelde anguler girusun ve fuziform girusun işlevselliğini temsil eder. TEST KULLANICI ÖZELLİK DÜZEYİ: C (APA sistemi). [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: Arthur Lester Benton ve Maurice Wright Van Allen (Sürümler/kritik yayınlar: 1968, 1983, BFRT5/1992). Aracın Türk uyarlamasını 1983 sürümü için geliştiren/aktaran/psikometrik özelliklerini araştıran: Cahit Keskinkılıç (1998)] bakınız: Bender Görsel-Motor Gestalt Testi-II , Rey Karmaşık Şekil Testi ve Tanıma Denemesi

Abbreviation/Symbol: BFRT
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)