Rey Complex Figure Test And Recognition Trial - Rey Karmaşık Şekil Testi ve Tanıma Denemesi

görsel-mekansal yapılandırma, görsel-mekansal alanda anında serbest hatırlama, gecikmeli serbest hatırlama ve tanıyarak hatırlamayı 6-89 yaş aralığında ölçer. REY- OSTERRİETH KARMAŞIK ŞEKİL TESTİ’nin (1941, 1944) test malzemesi ve uygulama açısından standart hale getirilmiş şeklidir. Görsel yapılandırma ve belleği ölçmede en yaygın olarak kullanılan testler arasında yer alır. Hafif beyin hasarı ve temaruz hastalarını ayırt etmede kullanılır. İşlemleme hızı ve tepki yanlılığı konularında da bilgi sağlar. Testin güncel sürümü 18 bileşenli karmaşık bir görsel şekilden oluşur. Testin ardışık bölümlerinde test uygulanan kişinin yapması gereken davranışlar (ölçülen bilişsel işlevler) şunlardır: 1. karmaşık şekli kopyalayarak çizmek (görsel-mekansal yapılandırma), 2. kaldırıldıktan hemen sonra, şekli, akıldan çizmek (görsel-mekansal anlık bellek), 3. kaldırıldıktan 30 dakika sonra, şekli, akıldan çizmek (görsel-mekansal gecikmeli bellek), 4. şeklin parçalarını seçenekler arasında bulmak (tanıyarak hatırlama). Puanlaması, ilk üç bölümde 0.0, 0.5, 1.0 ve 2.0 olarak derecelendirilen çizim doğruluğu ve konumlandırma doğruluğu açılarından yapılır. Bir bileşenin hem çizim hem konumlandırması doğru ise 2.0, iki unsurdan bir doğru ise 1.0, her iki unsur da hatalı ancak öge tanınabilir durumda ise 0.5, her iki unsur da yanlış ve öge tanınamaz durumdaysa 0.0 olarak puanlanır (alınabilecek en yüksek puan: 36). Puanın yükseklik derecesi, ölçülmekte olan bilişsel işlevselliğin yükseklik derecesini gösterir. Tanıma bölümünün puanlaması doğru tepki sayısı (çeşitleri: hedefin doğru tanınması yani isabet, çeldiriciye tepkide bulunmama yani doğru eleme) ve yanlış tepki sayısı (çeşitleri: hedefi tanıyamama yani ıskalama, hedef olmayan uyarıcıya tepkide bulunma yani yanlış alarm) olarak yapılır. İşaretlenen hedef sayısının az (ıskalama) ve çeldirici sayısının çok (yanlış alarm) olması söz konusu bilişsel işlevsellikte tanıyarak hatırlamanın düşük olduğunu gösterir. Puanlar sağ hemisferin, özelde parietal lob ve prefrontal korteksin işlevselliğini temsil eder. TEST KULLANICI ÖZELLİK DÜZEYİ: C (PAR sistemi). [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: John E. Meyers ve Kelly R. Meyers (1995). Aracın Türk uyarlamasını geliştiren/aktaran/psikometrik özelliklerini araştıran: Enis Varan, Öget Tanör ve Hakan Gürvit (2007)] bakınız: Bender Görsel-Motor Gestalt Testi-II , Benton Görsel Hatırlama Testi-5

Abbreviation/Symbol: RCFT
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)