Rey-Osterrieth Complex Figure Test - Rey-Osterrieth Karmaşık Şekil Testi

Abbreviation/Symbol: ROCF

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)