Bender Visual-Motor Gestalt Test-II - Bender Görsel-Motor Gestalt Testi-II

görsel-mekansal algı, görsel yapılandırma yeteneği, genel organizasyon ve görsel bellekten oluşan (grafomotor) becerileri 3-85 yaş aralığında ölçer. Görsel-mekansal beceriler ve bunların gelişimini ölçmede, ayrıca, okul öncesi tarama çalışmalarında, geriatrik değerlendirmede ve çeşitli nöropsikiyatrik bozukluklarda kullanılır. Güncel sürüm yaş aralığına göre iki bölümden oluşur: 1. 4-8 Yaş Aralığı: 12 şekilden oluşur. 2. 8-85 Yaş ve Üstü: 12 şekilden oluşur. Testteki iki görev, teker teker gösterilen şekilleri boş bir kağıda kopya etmek, bunun ardından şekli hatırlamak (geriye getirmek) ve boş bir kağıda çizmektir. Puanlaması 0-4 olarak derecelendirilen yanlış tepki açısından yapılır; hata türleri döndürme, birleştirme, duramama/perseverasyon ve şekli bozmayı içerir. Kopyalama Puanı ve Geriye Getirme Puanı hesaplanır. Puanlar sağ hemisferin ve parietal lobun işlevselliğini temsil eder. TEST KULLANICI ÖZELLİK DÜZEYİ: C (APA sistemi). [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: Lauretta Bender (Sürümler/kritik yayınlar: 1938, 2003). Aracın Türk uyarlamasını 1938 sürümü için geliştiren/aktaran/psikometrik özelliklerini araştıran: Ayşe Yalın (1980); Oya Somer (1988); Serap Özer (2007). Aracın Türk uyarlamasını 2003 sürümü için geliştiren/aktaran/psikometrik özelliklerini araştıran: Sait Uluç, İsmail Volkan Gülüm ve Manolya Çalışır (2012)] bakınız: Benton Görsel Hatırlama Testi-5 , Rey Karmaşık Şekil Testi ve Tanıma Denemesi

Abbreviation/Symbol: Bender-Gestalt Test-II
Kısaltma/Sembol: Bender-Gestalt Testi-II
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)

3835