Benton Visual Retention Test-5 - Benton Görsel Hatırlama Testi-5

görsel algı, görsel dikkat, görsel yapılandırma, kısa-süreli görsel bellek ve uzun-süreli görsel belleği 8-69 yaş aralığında ölçer. Yaygın kullanılan bir test olup öğrenme bozukluklarında (örn., özgül öğrenme bozukluğu) ve bellek bozukluklarında (örn., demans) kullanılır. Ek tanı ölçütü olarak kullanılamaz. Testin güncel sürümünde, bellek ölçümleri, serbest hatırlama ve tanıyarak hatırlama görevleriyle ölçülür. Serbest hatırlama uygulamasında eşdeğer zorluk düzeyinde üç form (C, D, E) kullanılır. Formlar, üzerinde birer geometrik şekil çizimi olan 10’ar karttan oluşur. Bölümleri: 1. Serbest Hatırlama. A Bölümü: Şekil 10 saniye sunulur, bu sürenin sonunda şekil kaldırılır ve test uygulanan kişiden şekli akıldan çizmesi istenir. B Bölümü: Şekil 5 saniye sunulur, bu sürenin sonunda şekil kaldırılır ve test uygulanan kişiden şekli akıldan çizmesi istenir. C Bölümü: Test uygulanan kişi şekli istediği kadar inceler, incelemesi bitince şekli akıldan çizer. D Bölümü: Şekil 10 saniye sunulur, bu sürenin sonunda şekil kaldırılır, test uygulanan kişiden şekli, 15 saniye sonra akıldan çizmesi istenir. Tanıma (çoktan seçmeli) uygulamasında eşdeğer zorluk düzeyinde iki form (F, G) kullanılır. Formlar, üzerinde birer geometrik şekil çizimi olan 15’er karttan oluşur. 2. Tanıma. M Bölümü: Şekil 10 saniye sunulur, bu sürenin sonunda şekil kaldırılır ve test uygulanan kişiden şekli dört seçenek arasında bulması istenir. P Bölümü: Şekil ve dört seçenek aynı anda sunulur, test uygulanan kişiden şekli dört seçenek arasında bulması istenir. PR Bölümü: Test uygulanan kişi şekli istediği kadar inceler, incelemesi bitince onu dört seçenek arasında bulur. Serbest hatırlama uygulamalarının puanlanması, doğru tepki sayısı ve yanlış tepki sayısı olarak yapılır. Hata türleri eksiklik, çarpıklık, duramama/perseverasyon, döndürme, şeklin bir öğesini şeklin yanlış yerine çizme ve büyüklüğü içerir. Tanıma uygulamalarının puanlanması doğru sayısı olarak yapılır. Bölüm puanları ve Toplam Puan hesaplanır. Puanlar başat olmayan hemisferde, parietal lobun işlevselliğini temsil eder. TEST KULLANICI ÖZELLİK DÜZEYİ: C (APA sistemi). [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: Arthur Lester Benton (Sürümler/kritik yayınlar: 1945, 1955, 1963, 1974, 1992). Aracın Türk uyarlamasını 1974 sürümü için geliştiren/aktaran/psikometrik özelliklerini araştıran: Sabri Kırıcı, T. Çobanoğlu-Tunalı, Sait Uluç ve Erguvan T. Özel-Kızıl (2016)]

Abbreviation/Symbol: BVRT-5
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)

3835