Finger Localization Test - Parmak Lokalizasyon Testi

hangi parmağına dokunulduğunu algılama yeteneğini ölçer. Parmak agnozisi ve Gerstmann sendromunda kullanılır. Çocuklarda kullanılan kısa formu (14 madde) da vardır. Güncel sürüm her biri 20 madde içeren şu üç uygulamadan oluşur. 1. kişinin parmaklarını gördüğü koşulda, hangi parmağına dokunulduğu sorulur, 2. kişinin parmaklarını görmediği koşulda, hangi parmağına dokunulduğu sorulur, 3. kişinin parmaklarını görmediği koşulda, hangi iki parmağına dokunulduğu sorulur. Puanlanması doğru tepki sayısı olarak yapılır; uygulama puanları ve bu puanlardan Toplam Puan hesaplanır (alınabilecek olan en yüksek toplam puan: 60; sağ el için alınabilecek en yüksek puan: 30, sol el için alınabilecek en yüksek puan: 30). Puanlar dokunulan parmağın karşı tarafındaki hemisferde yer alan parietal lob ve anguler girusun işlevselliğini temsil eder. [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: Arthur Lester Benton (Sürümler/kritik yayınlar: 1955, 1994)]

Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)

3835