Trail Making Test - İz Sürme Testi

görsel-motor tarama, psikomotor hız, planlama, sayısal bilgi, soyut düşünme, uyarıcının fiziksel özellikleri tarafından yaratılan tepki eğiliminin ketlenmesi, kurulum değiştirme ve engellenmeye karşı toleransı 8-79 yaş aralığında ölçer. Beyin hasarını ve genelde merkezi sinir sisteminin hasarlarını değerlendirme ve tanılamada, frontal lobun işlevsel bozukluklarında, demanstaki ilerleyici bilişsel yıkımı izlemede, duygusal bozukluğu olanlarda yaygın olarak kullanılır. Test, Silahlı Kuvvetler Bireysel Test Bataryası (Army Individual Test Battery, 1944) kapsamında yer alır. S.G Armitage (1946) testi tek başına kullanmış; daha sonra Reitan ve Wolfson (1985) onu Halstead -Reitan Bataryası kapsamına almıştır. Güncel sürümdeki bölümler ve yerine getirilmesi gereken görevler şöyledir: 1. Form A: Bir kağıt üzerine dağınık şekilde yerleştirilmiş, 1-25 arasında numaralanmış dairelerden oluşur. Görev, daireleri numara sırasına göre çizgilerle hızla birleştirmektir. 2. Form B: Dairelerin bir kısmı 1-13 arasında numaralanmış, bir kısmı ise A-L arasında harflendirilmiştir. Görev daireleri, önce sayı sonra harf sırası içinde (örn., 1-A-2-B-3-C-4 gibi) çizgilerle hızla birleştirmektir. 3. Form G: Görev 1-8 arasında numaralandırılmış olan geometrik şekillerden 1 numaralı olanları daire, kare ve Yunan haçı sırası içinde birleştirmek; aynı işlemi sekize kadar olan şekil setlerine uygulamaktır. Çocuklarda ilk 15 dairenin bulunduğu formlar kullanılır. Puanlanması doğru tepki sayısı ve formları tamamlama süresi olarak yapılır. Ham puanlar standart puanlara dönüştürülür, puan birleşimlerinden, Ketleyici Kontrol Birleşik Puanı, Kurulum-Değiştirme Birleşik Puanı ve Toplam Birleşik Puan hesaplanır. Puanlar prefrontal korteksin işlevselliğini temsil eder. TEST KULLANICI ÖZELLİK DÜZEYİ: C (APA sistemi). [Aracı geliştiren/aktaran: Army Individual Test Battery (Sürümler/kritik yayınlar: 1944, 1946, 1985, 2002). Aracın Türk uyarlamasını geliştiren/aktaran/psikometrik özelliklerini araştıran: Banu Cangöz, Ebru Karakoç ve Kaynak Selekler (2007); Nevin Türkeş, Handan Can, Murat Kurt ve Banu Elmastaş Dikeç (2015)] bakınız: Halstead-Reitan Nöropsikolojik Bataryası, yönetici işlevler, Yönetici İşlev Bozukluğu Sendromunun Davranışsal Değerlendirmesi

Abbreviation/Symbol: TMT
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)