Tower of London Test - Londra Kulesi Testi

yönetici işlevleri, özelde problem çözme becerisini ölçer. Güncel uygulamada, test malzemesi, bir zemine tutturulmuş farklı uzunluklarda üç çubuk ve renkleri kırmızı, mavi ve yeşil olan üç diskten oluşur. Testteki 12 maddede diskler çubuklara dizilmiş olarak sunulur (başlama durumu). Testteki görev, diskleri hedef modeldeki gibi dizmek (böylece bir kule oluşturmak) ve bunu 60 saniye içinde en az hamle ile yapmaktır. Başlama durumunu hedef duruma getirmek için gereken hamle sayısı 2-5 arasında değişir. Puanlanması doğru tepki sayısı (gerçekleştirilen hedef model sayısı) ve tepki latansı (başlama durumu ile ilk hamle arasındaki zaman süresi) olarak yapılır. Testin farklı versiyonları vardır. Bu versiyonlar, kullanılan malzeme (çubuk boyu ve sayısı, disk sayısı), çözüm (hedef modele ulaşmak için gereken hamle sayısı) ve uygulama biçimi açılarından farklılaşır. Puanlar prefrontal korteksin işlevselliğini temsil eder. [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: Tim Shallice (Sürümler/kritik yayınlar: 1982, 2005). Aracın Türk uyarlamasını Drexel Ünivesitesi sürümü için geliştiren/aktaran/psikometrik özelliklerini araştıran: Atalay Deniz ve Sevtap Cinan (2007)] bakınız: yönetici işlevler, Yönetici İşlev Bozukluğu Sendromunun Davranışsal Değerlendirmesi karşılaştırınız: Hanoi Kulesi Testi, Porteus Labirent Testi

Abbreviation/Symbol: TOL
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)

3835