Porteus Maze Test - Porteus Labirent Testi

planlama ve öngörüyü üç yaş ve üstündekilerde ölçer. Sözel beceriye dayanmaması nedeniyle, testin, kültür-dengeli bir zeka testi olduğu düşünülmüştür. Günümüzde, test, kafa travması hastalarında, ayrıca impuls kontrolü ya da sosyal uyum sorunu olanlarda kullanılır. Testin güncel sürümü giderek zorlaşan 12 labirentten oluşur. Testteki görev, labirent bulmacaları çözmek; bu bağlamda, başlangıç noktası ile bitiş arasındaki yolu, eli çizim üzerinden kaldırmadan, çıkmaz yollara sapmadan, daha önceki çizgilerin üzerinden geçmeden çizmektir. Puanlaması doğru tepki sayısı, yanlış tepki sayısı ve tamamlama süresi olarak yapılır. Puanlar prefrontal korteksin işlevselliğini temsil eder. TEST KULLANICI ÖZELLİK DÜZEYİ: C (APA sistemi). [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: Stanley David Porteus (Sürümler/kritik yayınlar: 1914, 1950, 1955, 1959). Aracın Türk uyarlamasını geliştiren/aktaran/psikometrik özelliklerini araştıran: Beğlan Toğrol (1974)]

Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)