Tower of Hanoi Test - Hanoi Kulesi Testi

Lucas Kulesi ya da Brahma Kulesi olarak da bilinir. Bilişsel işlevselliği; dikkat, bellek ve tepki hızını;  özelde, yönetici işlevleri ve bu bağlamda planlama, karar verme, problem çözme becerisini ölçer. Güncel uygulamada, test malzemesi, bir zemine tutturulmuş eşit uzunluktaki üç çubuktan ve farklı çaplardaki renkli disklerden oluşur. Testteki görev, verilen model uyarınca diskleri bir çubuktan diğerine mümkün olduğunca az hamlede aktarmaktır. Görevde uyulması gereken kurallar şunlardır: Her seferinde sadece bir diski hareket ettirmek; daima en üstteki diski almak, götürüldüğü çubukta da en üste koymak; üste konan diskin alttakinden büyük olmaması; diskler sıralandığında ortaya bir kulenin çıkması. Problemler zorlaştıkça çözüm için gereken hamle sayısı 7’den 27’ ye doğru değişir (olası en az hamle sayısı: 2n - 1, n = disk sayısı). Puanlanması modeli gerçekleştirme sürecindeki hamle sayısı olarak yapılır.  Puanlar prefrontal korteksin işlevselliğini temsil eder. [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: Eduardo Lucas (1883)] bakınız: yönetici işlevler, Yönetici İşlev Bozukluğu Sendromunun Davranışsal Değerlendirmesi karşılaştırınız: Londra Kulesi Testi, Porteus Labirent Testi

Abbreviation/Symbol: TOH
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)

3835