sublimation - yüceltme
sublimation - yüceltme

SAVUNMA MEKANİZMASI terimi altında açıklanmakta olan BİLİNÇDIŞI sorunların (kabul edilebilir olmayan, tehdit edici olan ya da ulaşılabilir olmayan dürtü, duygu, düşünce ve arzular), BİLİNÇ düzeyinde, toplum tarafından kabul edilen, toplumda saygınlığı olan etkinlikler yoluyla doyurulmasını içerir. Bu savunma mekanizmasına örnekler: Kişi teşhircilik (göstermecilik) eğiliminin doyumunu, çok başarılı bir sahne sanatçısı olarak sağlar. Saldırganlık duyguları doğrudan doyuma ulaştırılamaz ama kişi bunu örneğin saldırganlık içeren sporlarda (boks, buz hokeyi) doyuma ulaştırılabilir. Cinsel dürtüler ulu orta doyuma ulaştırılmaz. Oysa sanat eserlerinde cinsellik, sosyal onay görür. karşılaştırınız: ödünleme, aşırı ödünleme, yerine koyma

Alan Adı:
  • Psikanaliz
  • Klinik Psikoloji
  • Gelişim Psikolojisi
  • Kişilik Psikolojisi
2954