compensation - ödünleme / telafi
compensation - ödünleme / telafi

SAVUNMA MEKANİZMASI terimi altında açıklanmakta olan BİLİNÇDIŞI sorunların, bu bağlamda, bir alandaki gerçek veya hayali yetersizlik veya eksikliğin yerine bir başka alandaki güç ya da yeterliği koymayı ya da böyle bir güç ya da yeterlik geliştirmeyi içerir. Bu savunma mekanizmasında kişi engellenen veya doyurulamayan dürtü ve güdülerini, onların yerine geçebileceklerle doyuma ulaştırır, onlarda başarılı olur. Örneğin, karşı cinsle başarılı ilişki kuramayan çirkin bir kadın kendini çalışmaya verir, başarılı bir iş kadını olur. Klasik psikoanalitik kuramda Sigmund Freud (1856-1939), ödünlemenin, kişiyi eksiklik ve yetersizliğiyle bilinçli olarak yüzleşmekten koruduğunu söyler. Ödünleme, insanlığın tüm çabalarının aşağılık duygusuyla ilgili olduğuna ilişkin kişilik kuramının da merkezi kavramıdır. [Geliştiren/aktaran: Avusturyalı psikiyatr Alfred Adler (1870-1937)]   karşılaştırınız: aşırı ödünleme, yüceltme, yerine koyma

Alan Adı:
  • Psikanaliz
  • Klinik Psikoloji
  • Gelişim Psikolojisi
  • Kişilik Psikolojisi
2954